NyhederNyheder

1,6 mio. kr. til bedre trafiksikkerhed i Solrød Kommune

Trafiksikkerheden ved Havdrup Skole og Munkekærskolen samt ved to rundkørsler på Solrød Strandvej bliver nu forbedret.

Byrådet i Solrød Kommune har på maj måneds byrådsmøde besluttet at frigive 1,6 mio. kr. til projekter, der skal øge trafiksikkerheden flere steder i kommunen.

”Vi har et overordnet mål om, at cyklister kan færdes sikkert i trafikken her i Solrød Kommune. Vi har generelt et veludbygget stisystem, som gør det trygt for børn og unge at hoppe på cyklen, og det er en tryghed, som vi prioriterer højt. Derfor har vi også i Solrød en trafiksikkerhedsplan, som pejlemærke for, hvordan vi kan øge sikkerheden blandt de såkaldt bløde trafikanter endnu mere, som vi gør det nu med de kommende projekter,” siger borgmester Niels Hörup.

Ved Havdrup Skole vil Solrød Kommune øge sikkerheden omkring Skolevej ved at forsøge at få bilisterne til i højere grad at overholde fartgrænsen på 50 km/t. Trafikmålinger ved Skolevænget viser, at 15 procent af bilisterne kører med en hastighed på 67 km/t eller derover. Den overskridelse af hastighedsgrænsen er så markant, at Solrød Kommune har valgt at gøre noget ved trafikforholdene ved skolen. Derfor skal der nu etableres et hastighedsdæmpende bump på Skolevej lige før Skolevænget, der skal få bilisterne til at sænke farten.

På Solrød Strandvej skal sikkerheden for cyklister forbedres i to rundkørsler ved henholdsvis Vestre Strandvej og Solrød Byvej. Ved Solrød Byvej skal vejbanen og cykelstien adskilles med kantsten, som indgyder mere respekt hos bilisterne, og så skal placeringen af den dobbeltrettede sti justeres og tilsluttes nærmere rundkørslen for at sikre et mere naturligt stiforløb for cyklister. Også i rundkørslen ved Vestre Strandvej skal kantsten adskille cykelbanen fra vejbanen for at skabe større trafiksikkerhed for cyklisterne.

Og sidst – men ikke mindst – så skal en del af de 1,6 mio. kr., som Solrød Byråd har sat af til forbedret trafiksikkerhed, bruges til at øge trygheden for de cyklister, der færdes ved Munkekærskolen om morgenen. På stikvejen, som fører op til skolens P-plads, leder en delvis afstribning af vejen cyklisterne meget tæt på bilerne. Det får nogle af cyklisterne til at vælge at cykle på fortovet i stedet for på vejen, hvilket både er til fare for fodgængere og principielt set også er ulovligt. Derfor bliver der sat nye granitkantsten langs med hele stikvejen, og fortovet og cykelsti bliver markeret i hver deres belægningstype. Projektet er planlagt til at gå i gang, når Munkekær SFO skal bygges om til klub i den kommende sommerferie, hvor trafikgenerne for brugerne også er mindst.