NyhederNyheder

Nyt autisme-initiativ til børn høster ros fra forældre

”Her i Solrød er det bare anderledes. Man får hjælpen, når man har brug for den og behøver ikke en diagnose.” Sådan siger én af de forældre, der netop har deltaget på Solrød Kommunes første EarlyBird Plus-kursus for forældre til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser eller autismelignende adfærd.

For nogle børn ender almindelige gøremål dagligt i konflikter, gråd og store misforståelser. Det kan i nogle tilfælde skyldes, at barnet har autisme eller en autismelignende adfærd – og at man som familie og skole har brug for nye fælles redskaber til at tackle de vanskeligheder, der opstår.  

Derfor har Solrød Kommunes Børn og Unge Rådgivning oprettet et nyt, forebyggende tiltag kaldet EarlyBird Plus, der skal hjælpe de berørte familier til at forstå de bagvedliggende årsager, før man handler og håndterer adfærden.   

Det første forløb er netop afsluttet, og tiltaget har høstet masser af positiv respons fra forældrene selv, fortæller Nicoline Glasdam, der er den pædagogiske halvdel af projektets undervisere:

”Forældre fortæller bl.a., at der ikke gik særlig lang tid fra, de startede forløbet op, til at forældrene kunne fortælle om positive ændringer i hjemmet. En anden forælder fortæller, at der er mange ting, som har fyldt før, men at de nu kan komme med gode overvejelser om, hvad der kan være årsag til adfærden, og at de har fået redskaber til, hvad de kan gøre.”

 

Vigtigt tiltag for hele familien

Tiltaget dækker over et tre måneders forløb, hvor forældrene modtager grundlæggende viden og konkrete redskaber, der kan hjælpe dem i hverdagen. Forløbet foregår i en gruppe med andre familier i samme situation, og derudover er der også afsat to hjemmebesøg hos den enkelte familie. Sammen med forældrene deltager også en lærer eller pædagog fra barnets klasse.

Målet er at styrke samarbejdet mellem forældre og skole/SFO og skabe sammenhæng og forudsigelighed i barnets liv. Det opnås ved at støtte forældre, lærere og pædagoger i at analysere de enkelte situationer, så de fremadrettet kan finde de rette redskaber og være forudseende i barnets liv.

At målet i den grad er blevet opfyldt, glæder leder af Væksthuset og Støttekorpset i Solrød Kommune, Birgitte Friis:

”Det er enormt hårdt for børnene, når de kun kan udtrykke deres frustration – men ikke sætte ord på, hvad det er, der frustrerer dem. Men det er også hårdt for forældre, søskende, klassekammerater og andre, som ofte står magtesløse, fordi autisme er så kompliceret en størrelse,” fortæller Birgitte Friis og uddyber:

”Derfor valgte vi i samarbejde med skoleleder på Uglegårdsskolen, Jonas Rasmussen, at oprette dette tilbud, og det glæder mig meget, at det er blevet taget så godt imod i hele kommunen. Det siger mig, at vi har gang i det helt rigtige,” fortæller Birgitte Friis.

Selvom forløbet nu er slut, så står døren dog stadig på klem, fortæller Sofie Blom Friis, der er den psykologiske pendant i projektet:  

”Selvom vi slipper dem her, så er de altid velkomne til at kontakte os. Men vi ser også, at mange af forældrene fra gruppen har knyttet bånd privat, fordi de møder ligesindede, der forstår dem og situationen på en helt anden måde. Der er dermed dannet grobund for et nyt netværk, som de kan finde støtte i fremover,” siger Sofie Blom Friis.

Kan du genkende behovet i din familie? Så er du velkommen til at kontakte Birgitte Friis på 56 18 25 61.

 

Yderligere information:

Autisme Spektrum Forstyrrelse (AFS) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Børn med ASF har almindeligvis ikke noget synligt handicap. Udviklingen er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser samt af stereotypier, ritualer og/eller særinteresser. Kilde: autismeforening.dk

EarlyBird Plus kurset er udviklet i England og er et anerkendt forløb målrettet børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. I Solrød Kommune afholdes kurset af PPR psykolog Sofie Blom Friis og ressourcepædagog Nicoline Klos Glasdam, der er uddannet EarlyBird-konsulenter i Manchester.

Solrød Kommune arbejder på at afholde et lignende forløb, der henvender sig til forældre til de 2-6 årige børn under navnet EarlyBird.