NyhederNyheder

Innovationsminister efter Solrød-besøg: Solrød Kommune er langt fremme

Innovationsminister Sophie Løhde (V), besøgte mandag Solrød Kommune og hørte bl.a. om kommunens innovative tilgang til genoptræning samt samarbejdet med det unikke mobile sygehuslaboratorium Akutbussen.

”Vi skal have mindre siloer og mere sammenhæng i den offentlige sektor, og der skal fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen. Det er min oplevelse, at Solrød Kommune er langt fremme i den proces,” siger Sophie Løhde, minister for offentlig innovation efter et besøg i Solrød Kommune. 

Besøget var en del af ministerens danmarksturne i forbindelse med arbejdet med den kommende Sammenhængsreform, som skal sikre mere sammenhæng i den offentlige sektor. Sophie Løhde hørte bl.a. om, hvordan man i Solrød Kommune arbejder målrettet på at forbedre og nytænke de ydelser, som kommunen tilbyder borgerne. Det sker fx via innovativ tankegang omkring den organisering af arbejdet, der ligger bagved det, som borgeren oplever. Eksempelvis har en effektivisering af arbejdsgangene i Genoptræningscentret været med til at nedbringe antallet af ventedage på genoptræning til de borgere, der kommer fra sygehuset med en genoptræningsplan, til kun 4 dage.

”Det er min oplevelse, at man i Solrød tager udgangspunkt i borgernes situation samtidig med, at der er fokus på mest mulig velfærd for pengene og et bredt og velfungerende samarbejde sektorerne imellem. Det har været et interessant besøg,” siger Sophie Løhde. 

Udover en gennemgang af Solrød Kommunes innovative indsatser på genoptræningsområdet, blev ministeren også præsenteret for det mobile sygehuslaboratorium Akutbussen, som har kørt i Solrød siden starten af sommeren og har forhindret flere hospitalsindlæggelser af ældre borgere. 

”Her i Solrød sætter vi borgerne i centrum, og det har været en fornøjelse at vise ministeren, hvordan vi formår at havde fokus både på borgernes livskvalitet og en økonomisk effektivisering. Blandt andet har vores medarbejdere og ledere på ældre- og sundhedsområdet de seneste år fokuseret meget på den patientrettede forebyggelse og tidlig opsporing og indsats, og vi kan se på vores udgifter på sundhedsområdet, at vi ligger ganske flot, når vi sammenligner os med andre kommuner,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune. 

 

Fakta
Det mobile laboratorium er det første af sin slags i verden. Det er et mobilt laboratorium, som kører direkte hjem til Solrød-borgerne, så de kan få taget blodprøve i eget hjem, og efter kun en halv time kendes prøvens resultat, og borgerens egen læge kan iværksætte en effektiv behandling. Projektet er hovedfinansieret af Region Sjælland, Solrød Kommune betaler omkostningerne for den sygeplejerske, som er på bussen.