NyhederNyheder

Hörup om Fingerplan 2017: En god start

Fingerplan 2017, der netop er sendt i høring, åbner op for udvikling flere steder i Solrød Kommune, borgmester Niels Hörup peger dog på, at Fingerplanen fortsat indeholder væksthæmmere.

Solrød Kommune er ved at løbe tør for arealer til både bolig- og erhvervsudvikling. En revision af Fingerplan 2013, der sætter rammerne for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet, har derfor længe stået på kommunens ønskeliste. Tirsdag blev kommunens bønner delvist hørt, da erhvervsminister Brian Mikkelsen sendte Fingerplan 2017 i høring.

I Fingerplanen har ministeren imødekommet 59 af ud af i alt 152 forslag, som de 34 hovedstadskommuner har indsendt til ændring af Fingerplanen, og for Solrød Kommune er der medtaget tre forslag. Mulighed for at gøre Jersie Privatskole til en del af Jersie Landsby, mulighed for etablering af erhvervsareal til transport- og logistikerhverv på to indeklemte arealer mellem motorvejen og jernbanen samt omdannelse af en gård på Bybjerg i Solrød Landsby til boliger.

”Jeg glæder mig over, at der nu er løsnet op for nogle af de snærende bånd i Fingerplanen. Vi har i Solrød Kommune længe kæmpet hårdt for at ophæve de udviklingsbegrænsninger, der ligger i Fingerplan 2013, og vi har god grund til at være tilfredse med, at tre ud af de 59 ændringsforslag, der nu er i høring, vedrører Solrød Kommune,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Fortsat plads til forbedring

Borgmesteren har ved flere lejligheder kaldt Fingerplanen for en væksthæmmerplan, senest i et brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen i slutningen af marts måned. Ministeren har i et svar til Niels Hörup netop meddelt borgmesteren, at han forventer at indkalde hovedstadskommunerne til yderligere drøftelse af Fingerplanens spor 2 i april måned, og det er en drøftelse, som Niels Hörup ser frem til.

”Det er mit håb, at spor 2 af Fingerplanen kan åbne op for endnu mere vækst i Solrød Kommune, så planen for alvor kan blive en vækstfremmer fremfor en væksthæmmer. Fx kan vi konstatere, at vores nabokommuner i både Greve og Køge har mulighed for byudvikling i området vest for motorvejen. I Solrød Kommune har vi ikke den mulighed, og den begrænsning ser jeg gerne ophævet i forbindelse med spor 2. jeg sætter min lid til, at ministeren vil være lydhør overfor vores ønsker,” siger Niels Hörup.