Byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Der skal betales gebyr for kommunens behandling af byggesagen.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen. Byggesagsgebyret bliver afregnet i timer af tidsintervaller efter hvert påbegyndt kvarter, dog med et indbygget gebyrloft.

For simple konstruktioner som carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. er der dog et fast gebyr.

Gebyret efter tidsforbrug skal du betale i to rater.

1. rate er til og med byggetilladelse:

 • Forhåndsdialogmøde
 • Oprettelse af byggesag
 • Screening af byggesag
 • Sagsbehandling før byggetilladelse
 • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
 • BBR Registrering
 • Byggetilladelse

2. rate til og med ibrugtagningstilladelse:

 • Opfølgningsmøde
 • Færdigmelding/Færdigsyn
 • Korrespondance med ansøger/ejer efter byggetilladelse
 • Afslutning af byggesag
 • Ibrugtagningstilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på det faste gebyr og timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug. I skemaet nedenfor kan du se de mest anvendte byggesagsgebyrer, der gælder i 2017.

SagstypeGebyr1. rate:
Til og med tilladelse

2. rate:
Fra tilladelse til og med ibrugtagningstilladelse

Erhvervsbyggeri, herunder til- og ombygninger

Timepris

576 kr.

Ja Ja
Etageboligbyggeri, herunder til- og ombygninger

Timepris

576 kr.

Ja Ja
Simple konstruktioner

Timepris

576 kr.

Ja Nej
Nedrivning

Timepris

576 kr.

Ja Nej
Dispensationer, helhedsvurderinger og lovliggørelsessager

Timepris

576 kr.

Ja Ja

Til orientering skal det oplyses, at gebyret for byggesagsbehandlingen af lovliggørelsessager udgør 576,00 kr./timen og opkræves i 2 rater. 1. rate indtil afgørelse i sagen og 2. rate indtil byggeriet er endeligt lovliggjort/sagen afsluttet.

Se den samlede takstoversigt for 2018

Siden er sidst ændret: 06-07-2018 Til top