Byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Der skal betales gebyr for kommunens behandling af byggesagen.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen. Byggesagsgebyret bliver afregnet i timer af tidsintervaller efter hvert påbegyndt kvarter.

Gebyret efter tidsforbrug skal du betale i to rater.

1. rate er til og med byggetilladelse:

 • Forhåndsdialogmøde
 • Oprettelse af byggesag
 • Screening af byggesag
 • Sagsbehandling før byggetilladelse
 • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
 • BBR Registrering
 • Byggetilladelse

2. rate til og med ibrugtagningstilladelse:

 • Opfølgningsmøde
 • Færdigmelding/Færdigsyn
 • Korrespondance med ansøger/ejer efter byggetilladelse
 • Afslutning af byggesag
 • Ibrugtagningstilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på det faste gebyr og timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug. I skemaet nedenfor kan du se de mest anvendte byggesagsgebyrer, der gælder i 2019.

SagstypeGebyr
Simple konstruktioner

Timepris

604 kr.

Erhvervsbyggeri, herunder til- og ombygninger

Timepris

604 kr.

Etageboligbyggeri, herunder til- og ombygninger

Timepris

604 kr.

Nedrivning

Timepris

604 kr.

Dispensationer, helhedsvurderinger og lovliggørelsessager

Timepris

604 kr.

Til orientering skal det oplyses, at gebyret for byggesagsbehandlingen af lovliggørelsessager udgør 604,00 kr./timen og opkræves i 2 rater. 1. rate indtil afgørelse i sagen og 2. rate indtil byggeriet er endeligt lovliggjort/sagen afsluttet.

Se den samlede takstoversigt for 2019

Siden er sidst ændret: 17-09-2019 Til top