Erhvervsaffald og miljøErhvervsaffald og miljø

Kvalitetsstyring på Natur-og Miljøområdet

Solrød Kommunes Natur og Miljø er ISO-Certificeret.

Natur og Miljø var tidligere omfattet af kvalitetsstyringsloven. Da denne lov blev ophævet besluttede vi at overgå til ISO 9001. 

Vi blev certificeret af for 2. gang i oktober 2016 med et flot resultat. Der var 2 mindre afvigelser fra kravene i DS/EN ISO 9001:2015.  

Systemet skal være med til at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandling på Natur- og Miljøområdet.

Se vores certifikat her

Offentliggørelse af indsats og resultater

Kommunen offentliggør en gang om året en beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet og status på vores mål mm.

Solrød Kommunes redegørelse 2016

Systemet er et ledelsessystem. Ledelsen foretager årligt en evaluering af systemet for at sikre dets funktion og effektivitet. I Solrød Kommune er der nedsat en gruppe (KS-gruppen), som varetager udvikling og fremdrift i kvalitetsstyringen af natur- og miljøadministrationen.

KS-gruppen har senest gennemført en evaluering af kvalitetsstyringssystemet i marts 2017 for året 2016.

Ledelsens evaluering for 2016

Hvis du vil vide mere:

Alle virksomheder og borgere kan søge om aktindsigt i Solrød Kommunes kvalitetsstyringssystem for Natur- og miljøadministrationen efter de almindelige regler om aktindsigt, jf. Offentlighedsloven.
Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte den systemansvarlige Per Monberg Sørensen på tlf.: 5618 2307 eller pr. e-mail teknisk@solrod.dk 

Siden er sidst ændret: 11-04-2017 Til top