Gebyr for skiltesager

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din skiltesag.                                      

For skiltesager betaler du gebyr efter, hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Gebyret bliver afregnet efter påbegyndt kvarter.

I beregningen af tidsforbruget indgår:

  • Oprettelse af sag
  • Sagsbehandling før tilladelse
  • Korrespondancen med ansøger/ejer før tilladelse
  • tilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på gebyret (timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug).

Skiltesager behandles efter taksten for "byggesager af begrænset kompleksitet, andre faste konstruktioner mv." Dette dækker over skiltning, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner).

I 2018 er udgør gebyret for skiltesager 576,00 kr./timen.

Fra 1. januar 2019 ændres gebyret til 604,00 kr./timen.

Find den samlede takstoversigt her på vores hjemmeside.

 

Siden er sidst ændret: 08-11-2018 Til top