Gebyr for skiltesager

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din skiltesag.                                      

For skiltesager betaler du gebyr efter, hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Gebyret bliver afregnet efter påbegyndt kvarter.

I beregningen af tidsforbruget indgår:

  • Oprettelse af sag
  • Sagsbehandling før tilladelse
  • Korrespondancen med ansøger/ejer før tilladelse
  • tilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på gebyret (timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug).

Skiltesager behandles efter taksten for byggesager af begrænset kompleksitet, Andre faste konstruktioner mv. 
Dette dækker over skiltning, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner).

I 2017 er udgør gebyret for skiltesager 576,00 kr./timen.

Se den samlede takstoversigt for 2017

Siden er sidst ændret: 14-11-2017 Til top