Veje, trafik og naturVeje, trafik og natur

Uønskede plante- og dyrearter

En række plantearter spreder sig i den danske natur voldsomt på bekostning af andre plantearter.

Det gælder i Solrød Kommune bl.a. Kæmpebjørneklo og Rynket Rose.

De uønskede arter stammer typisk fra andre dele af verden. I Danmark har de ingen naturlige fjender og kan derfor ofte sprede sig meget hurtigere end de hjemmehørende arter, som derfor forsvinder. 

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo vokser især langs vandløbene. Bjørneklo spredes ved hjælp af frø i en hastighed, så store arealer kan blive dækket på få år, hvis man ikke bekæmper den. Én plante kan teoretisk set blive til 12.000 planter efter 2 år. Bjørnekloens saft kan give voldsom eksem og hudskader, hvis man kommer i berøring med planten.

Det vigtigste er at forhindre, at kæmpebjørnekloen blomstrer og sætter frø.  Det er også vigtigt, at du ikke smider afskårne blomsterskærme i komposten.

Kæmpebjørneklo kan bekæmpes ved opgravning, rodstikning, ved afgræsning eller ved slåning.

Læs mere om bekæmpelsesmetoder her 

Rynket Rose

Rynket Rose eller Hybenrose vokser i Solrød Kommune især langs kysten. Rosen kan være til gene for badegæster på grund af sine torne, og den spreder sig så voldsomt, at der ikke bliver plads til strandens øvrige plantearter.

Du må gerne fjerne rosen, men ønsker du efterfølgende at plante hjælme eller lignende for at hindre sandflugt, skal du søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet på mail kdi@kyst.dk.

Rosen er meget svær at komme af med, fordi selv det mindste rodskud kan vokse sig til en stor plante. Her kan du læse mere om bekæmpelse  af rosen

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om andre uønskede arter.

Siden er sidst ændret: 28-07-2016 Til top