Veje og trafikVeje og trafik

Vedligehold - privat fællesvej og offentlig vej

Hvem vedligeholder? Få overblikket, privat fællesvej og offentlig vej

Som grundejer har du ansvaret for, at det er sikkert at færdes på fortovet langs din ejendom. Du har også ansvaret for, at fx skraldemænd og hjemmehjælpere kan komme forsvarligt frem til din ejendom. 

Solrød Kommune står for vedligeholdelsen af offentlige veje og stier, mens Lokallisten Solrød har ansvaret for vedligeholdelsen på private fællesveje og stier. Vær opmærksom på, at der er tekst under kortet.

Når det gælder offentlige veje og stier, kan Lokallisten Solrød have pligt til at renholde og snerydde på fortove og vedligeholde rabatter. Se regulativets punkt 2.1.2

 Siden er sidst ændret: 10-10-2018 Til top