Vand og naturVand og natur

Uønskede plante- og dyrearter

En række plantearter spreder sig voldsomt i den danske natur på bekostning af andre plantearter.

Det gælder i Solrød Kommune bl.a. Kæmpebjørneklo og Rynket Rose.

De uønskede arter stammer typisk fra andre dele af verden. I Danmark har de ingen naturlige fjender og kan derfor ofte sprede sig meget hurtigere end de hjemmehørende arter, som derfor forsvinder. 

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo vokser især langs vandløbene. Bjørneklo spredes ved hjælp af frø i en hastighed, så store arealer kan blive dækket på få år, hvis man ikke bekæmper den. Én plante kan sætte 20.000 frø. Bjørnekloens saft forstærker sollysets effekt på huden og kan give voldsom eksem og hudskader, hvis man kommer i berøring med planten.

Det vigtigste er at forhindre, at kæmpebjørnekloen blomstrer og sætter frø.  Det er også vigtigt, at du ikke smider afskårne blomsterskærme i komposten, men at de brændes af eller køres på genbrugspladsen.

For at bekæmpe Kæmpebjørneklo, er det vigtig at kunne kende den fra andre skærmplanter i den danske natur. Du kan læse mere om forvekslingsmuligheder her.

Kæmpebjørneklo kan bekæmpes ved med forskellige metoder. Her på siden kan du læse nærmere om metoder som rodstikning, slåning, skærmkapning, gasbrænding, afdækning, græsning eller ved kemisk bekæmpelse. Du kan også læse mere om bekæmpelsesmetoder her

Sikkerhed!

Når man bekæmper Kæmpebjørneklo, skal man passe på ikke at blive ramt af saften fra planten, som kan forårsage voldsomme skader. Du kan læse mere om sikkerhed her.

Rynket Rose

Rynket Rose eller Hybenrose vokser i Solrød Kommune især langs kysten. Rosen kan være til gene for badegæster på grund af sine torne, og den spreder sig så voldsomt, at der ikke bliver plads til strandens øvrige plantearter.

Du må gerne fjerne rosen, men ønsker du efterfølgende at plante hjælme eller lignende for at hindre sandflugt, skal du søge dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet på mail kdi@kyst.dk.

Rosen er meget svær at komme af med, fordi selv det mindste rodskud kan vokse sig til en stor plante.

Her kan du læse mere om bekæmpelse af rosen

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du desuden læse mere om andre uønskede arter.

Siden er sidst ændret: 23-04-2018 Til top