Uddannelse, job og ledighedUddannelse, job og ledighed

Seniorjob

Seniorjob er en ansættelse af ledige i Solrød kommune

Lov om seniorjob giver ledige A-kassemedlemmer med efterlønsret adgang til en ansættelse i kommunen, hvis dagpengeretten ophører, og der på dette tidspunkt er højst 5 år til efterlønsalderen.

Ved udløb af dagpengeretten menes, udløb af dagpenge samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Det er en betingelse for retten til et seniorjob, at medlemmet ved fortsat medlemskab af og indbetaling af efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse vil kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når medlemmet når efterlønsalderen.

Medarbejdere i seniorjob er ansat på overenskomstmæssige vilkår og har de samme pligter og rettigheder som øvrige overenskomstansatte. Kommunen fastlægger arbejdsområdet og indholdet i seniorjobbet. Seniorjobbere er ansat til at varetage opgaver, der har karakter af merbeskæftigelse.

Sådan søger du et seniorjob

Ansøgningen indsendes ved at udfylde formularen på solrod.dk/kommunen/ledige-stillinger.

Ansøgningsfristen er tidligst tre måneder inden dagpengeophør og senest to måneder efter dagpengeophøret.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Dokumentation fra a-kassen for, hvilken dato ansøgerens dagpengeret ophører
  • Dokumentation for, hvilken dato ansøgeren kan overgå til efterløn
  • Dokumentation for, om ansøgeren er fuld- eller deltidsforsikret i a-kassen
  • Et opdateret CV og en ansøgning

Du er velkommen til at angive dine jobmæssige interesseområder i din ansøgning. Vi skal dog gøre opmærksom på, at det er kommunen, der fastsætter hvilke job, der anvises.

Dokumentation kan fås fra a-kassen og følger som udgangspunkt af det orienteringsbrev ansøgeren modtager fra sin a-kasse.

Når Solrød Kommune modtager ansøgningen

Solrød Kommune har fra modtagelsen af ansøgningen to måneder til at anvise et seniorjob, dog tidligst fra dagpengeophør. Kan dette ikke lade sig gøre, har du ret til kompensationsydelse jf. lov om seniorjob, fra denne dato.

Personaleafdelingen registrerer og kvitterer for ansøgningen. Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller dokumentation, bliver du kontaktet og vejledt.

Du vil få besked fra Personaleafdelingen om at tager kontakt til lederen af det pågældende ansættelsessted med henblik på en forventningssamtale inden jobstart.

Der gøres opmærksom på, at der i visse dele af kommunen skal fremlægges børneattest og/eller offentlig straffeattest. I øvrige dele af kommunen, skal der fremlægges privat straffeattest.

Siden er sidst ændret: 10-02-2016 Til top