Uddannelse, job og ledighedUddannelse, job og ledighed

Job på særlige vilkår

Er du ledig eller har begrænset arbejdsevne, findes der ordninger, som kan hjælpe dig til at få eller fastholde job.

Flexjob kan være en mulighed, hvis du har en sygdom eller et handicap.
For alle ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender er en kortere virksomhedspraktik en mulighed, og for ledige er det også en mulighed at blive ansat i et job med løntilskud.
Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår.

Kontakt din sagsbehandler i Job- og SocialCenteret for yderligere oplysninger om dine muligheder

Siden er sidst ændret: 27-05-2016 Til top