Uddannelse, job og ledighedUddannelse, job og ledighed

Repatriering

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

Hvem er i målgruppen for repatriering?

Afhængig af din opholdstilladelse har du mulighed for at få økonomisk hjælp, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller efterkommer af disse
 • Indehaver af dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger, eller statsborger i et EU eller EØS-land.
 • Har en tilstrækkelig god økonomi til at etablere dig for i dit tidligere hjemland (formue over 50.000 kr. pr person)

Økonomi

Hjælp til repatriering omfatter et engangsbeløb på:

139.274 kr. for voksne og 42.476 for børn. Pengene udbetales i to portioner – første del ved udrejsen og den anden del (op til 83.565 kr. til voksne, op til 25.486 til børn) udbetales efter et år i hjemlandet / tidligere opholdsland (taksterne er fra 3. kvartal 2019).

Derudover kan der ydes økonomisk støtte til:

 • Rejseudgifter
 • Transport af ejendele, eller til udgifter til køb af personligt bohave
 • Erhvervsudstyr
 • Sygeforsikring i fire år
 • Medicin til et års forbrug
 • Nødvendige hjælpemidler
 • Udgifter til skolegang i 4 år for børn mellem

Reintegrationsbistand

Ældre udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand.

Du kan også modtage reintegrationsbistand hvis du:

 • Opfylder betingelserne for at modtage førtidspension 

eller:

 • Er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand ikke anses for egnet til at kunne skabe et forsørgelsesgrundlag.

Rådgivning

Du kan læse om repatriering, finde film og pjecer om at repatriere, og booke tid til rådgivning på www.atvendehjem.dk
Du kan kontakte Dansk Flygtningehjælp på tlf. 3373 5000 og aftale tid til en samtale Du kan læse om repatriering, finde film og pjecer om at repatriere, og booke tid til rådgivning på www.atvendehjem.dk
Du kan kontakte Dansk Flygtningehjælp på tlf. 3373 5000 og aftale tid til en samtaleDu kan læse mere om repatriering på www.atvendehjem.dk eller kontakte Dansk Flygtningehjælp på telefonnummer: 33 73 50 00 hvor du kan få en råd og vejledningssamtale. 

 

Siden er sidst ændret: 30-09-2019 Til top