Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Stresskursus

Føler du dig stresset? Solrød Kommune tilbyder stresshåndteringskurset "Åben og Rolig" til dig, der oplever længerevarende stress. Åben og Rolig-kurset har dokumenteret effekt og løber over 9 uger. Tilbuddet kræver henvisning.

Der er på nuværende tidspunkt flere måneders ventetid på forløbet.

Åben og Rolig-kurset er udviklet til dig, der oplever stress eller symptomer på stress.

Har du haft stress i en længere periode, vil du f.eks. opleve en eller flere af disse symptomer: anspændthed, søvnproblemer, tankemylder, koncentrationsbesvær, irritabilitet, tristhed og træthed. Måske er du i arbejde og synes, at tingene hober sig op. Eller du er sygemeldt eller ledig og har brug for hjælp til at komme igennem stressoplevelsen.

Kurset er et forebyggende forløb, hvor målet er stressreduktion og psykisk sundhedsfremme.

Hvem kan deltage?
For at deltage i forløbet skal du opfylde flere betingelser:
• være fyldt 18 år
• være borger i Solrød Kommune
• have oplevet symptomer på stress i mindst en måned
• være interesseret i at lære at meditere og deltage på hold med op til 16 deltagere
• ikke være belastet af psykisk lidelse eller misbrug
• kunne forstå og udtrykke dig på dansk

Hvad indeholder kurset?
• Meditation, undervisning, øvelser og dialog med psykologen, som leder kurset
• 9 mødegange én gang om ugen á 3 timer på hold
• Op til to individuelle samtaler med psykologen undervejs i kurset
• Du kan læse mere om kurset her: www.åbenogrolig.dk

Sådan kan du komme på kurset
Deltagelse i Åben og Rolig-kurset kræver henvisning fra egen læge eller fra sagsbehandler i jobcenteret. Forud for kurset vil du modtage et spørgeskema og blive indkaldt til en samtale med en psykolog, der vil vurdere, om Åben og Rolig-kurset er det rette tilbud for dig.

Kurset afholdes lokalt i Solrød Kommune, og det er gratis at deltage.

Tilbuddet er etableret i samarbejde med Center for Psykisk Sundhedsfremme (CFPS) under Københavns Universitet, Institut for Psykologi. CFPS står for Åben og Rolig-programmet og afholdelsen af de lokale kurser.

Folder om stress-kurset kan hentes her.

Siden er sidst ændret: 04-06-2019 Til top