Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Forebyggende hjemmebesøg

Tilbud om besøg af sundhedskonsulent med råd og vejledning om sundhed og information om muligheder i lokalområdet

Det år du fylder 75, bliver du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om du har behov for yderligere besøg, inden du fylder 80 år.

Fra du fylder 80 år, tilbydes du et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Er du fyldt 65 år, og kommer du i en vanskelig livssituation, har du mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg.

Besøget tager udgangspunkt i en samtale om det, som optager dig for tiden fx trivsel, tryghed, aktiviteter, sundhed, og tanker om fremtiden. Samtalen kan forebygge, at problemer vokser sig større.

Derudover kan sundhedskonsulenten give dig et overblik over tilbud og aktiviteter i Solrød Kommune.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er et visitationsbesøg. Derfor kan du ikke få nogen afgørelse om fx hjemmehjælp, hjælpemidler eller lignende.

Som fagperson har sundhedskonsulenten tavshedspligt.

For mere information kontakt Sundhedskonsulent Lone Rømer på telefon 56 18 24 31. Mail: lro@solrod.dk 

Herunder ses sundhedskonsulent Lone Rømer.

  • Lone Rømer

Siden er sidst ændret: 12-12-2017 Til top