Sundhed og sygdomSundhed og sygdom

Demens

Borgere med demens og pårørende kan få støtte, råd og vejledning af en demenskoordinator.

Borgere med en demenssygdom og deres pårørende kan få støtte, råd og vejledning af Solrød Kommunes       demenskoordinatorer. Derudover har kommunen et tæt samarbejde med Videnscenter for Demens.

Kontakt til demenskoordinator:

Træffes på telefon 56 18 24 41 eller på email: Demensteam@solrod.dk  

Det er muligt at indtale en besked på telefonsvarer, som besvares hurtigst muligt.

Tilbud til borgere med demens og deres pårørende:      

Hjemmebesøg      

Demenskoordinatorerne tilbyder hjemmebesøg umiddelbart efter, at du har fået stillet en demensdiagnose. Her kan du få svar på de spørgsmål, der kan være relevante i forhold til sygdommen.

Der er også mulighed for hjemmebesøg, hvis du er bekymret for, at en af dine nærmeste har en       demenssygdom.     

Pårørendegruppe      

Gruppen er et tilbud til pårørende om at mødes med ligestillede en gang om måneden. Her kan du dele dine tanker med andre i samme situation. Der bliver lyttet til dine oplevelser og problemer som pårørende, og du får mulighed for at skabe et nyt netværk.  I gruppen deltager altid mindst én demenskoordinator. Gruppedeltagerne har tavshedspligt.          

Pårørendegruppen holder i år lang sommerferie pga. midlertidig stillingsvakance. Gruppen starter igen senere på året. Hold dig orienteret her på hjemmesiden, hvor vi vil annoncere datoer for fremtidige møder, når de er fastlagt. Det er altid muligt for pårørende at få en individuel samtale med en demenskoordinator.

Telefonrådgivning

Demenskoordinatorernes telefonrådgivning giver pårørende mulighed for at få faglig komptent rådgivning og vejledning i alle spørgsmål på demensområdet, herunder fx om mulighederne for støtte, aflastning, daghjem m.m.

Daghjem for borgere med demens

Daghjemmet Oasen er Solrød Kommunes daghjem for borgere med demens eller symptomer på demens. Daghjemmet er indrettet så det ligner et privat hjem, og aktivitetstilbuddene er let genkendelige fra hverdagen. Borgere kan efter behov blive visiteret til en plads i daghjemmet én til fem dage om ugen.       

Siden er sidst ændret: 23-10-2017 Til top