Tykmosevej er fortsat også til landbrugets kørertøjer

Nye kantsten giver anledning til at bekymring hos landmændene.

Der er i foråret blevet renoveret kantsten og overkørselsarealer på Tykmosevej fra Hovedgaden til Nylukkevej. Da denne del af vejen er blevet 40 år gammel, har det været nødvendigt at forhøje kantstenslysningen mellem vej og cykelsti med nye kantsten i anledning af årets kommende asfaltarbejder på strækningen.

Tykmosevej er en af de veje i kommunen, som ofte anvendes af kommunens landmænd og deres landbrugskørertøjer, og i den anledning er der blevet lavet ”asfalt-ramper” ved kantstenene - både ved den nye rundkørsel på hovedgaden og ved den renoverede overkørsel ved Nylukkevej - så de brede landbrugskøretøjer på denne strækning skal køre op i vejrabatten, og på den måde have mulighed for at passere hinanden i bl.a den igangværende høstperiode.

Vejmyndigheden vil fortsat være i dialog med landmænd, som har gode forslag til forbedringer af tilgængeligheden for landbrugsmaskiner, som kan udføres uden at forringe forholdene for den øvrige trafik