Ombygning af kryds i Havdrup

Ombygning af krydset ved Havdrup Allé/Skovvej og kantstensarbejder i Møllemarken

I forbindelse med realisering af projektet ”Vi hjerter Havdrup” skal T-krydset ved Havdrup Alle og Skovvejen bygges om, så trafikken kommer til at flyde bedre, farten dæmpes, og trafiksikkerheden højnes.  

Samtidig udskifter vi de gamle betonkantsten i Møllemarken og omlægger fortovet.

Krydset Skovvej/Havdrup Allé

For at øge trafiksikkerheden og få trafikken til at glide bedre i centrum af Havdrup er der behov for at ændre vigepligtsforholdet i krydset Skovvej/Havdrup Allé. Det skal ske ved, at vigepligtsforholdet vendes, så det fremover vil være bilisterne på Skovvejen i retning mod Havdrup Station, der skal holde tilbage for øvrige trafikanter.

Vi forventer, at asfaltarbejdet og brolægning på Skovvej og Havdrup Allé vil strække sig over hele sommeren.

Der bliver sat omkørselsskilte op, så bilisterne bliver guidet ad andre ruter, imens arbejdet står på.

Møllemarken

I 2019 vil Solrød Kommune i henhold til vedligeholdelsesplanen renovere både brolægning, kantsten og asfalt på Møllemarken.

Renoveringen af Møllemarken strækker sig over hele sommeren.

Det er i en periode nødvendigt at spærre overkørslen til Hovedgaden i den østlige ende af Møllemarken. Arbejdet på denne strækning starter op den 8. maj, og vi forventer, at arbejdet er færdigt på fire uger.

Det er desværre i samme periode også nødvendigt at spærre overkørslerne til Hovedgaden nr.16 og Hovedgaden nr.18, som har indkørsel fra Møllemarken.

Det er vigtigt, at der ikke kører biler på matriklerne i den periode, og vi beder derfor bilister anvender parkeringspladsen ved centret i perioden.

Vi beklager de gener, som arbejdet kommer til at føre med sig, og vi håber på jeres forståelse.

 Skovvej -Havdrup Allé