Vejspærring på Hovedgaden ved Tykmosevej mod Havdrup

I perioden fra medio til ultimo april vil der være spærret for gennemkørsel ved rundkørslen mod Hovedgaden

Solrød Kommune er i gang med at færdiggøre anlægsarbejder ved rundkørslen Tykmosevej – Havdrup Allé – Hovedgaden. Der bliver etableret en overkørsel på Hovedgaden på den nordlige side af rundkørslen.

Overkørslen bliver udført i chaussésten og bliver afgrænset med granitkantsten. Overkørslen skal være med til at nedprioritere hovedgaden som sidevej og ikke en gennemkørselsvej og vil også få bilisterne til at sænke hastigheden.

Chausséstenvil bliver lagt i beton og skal hærde i mindst 2 uger.  Derfor vil det være nødvendigt for entreprenøren at spærre vejen for gennemkørsel mod Havdrup.

Afspærringen gælder kun kørebanen, der vil således fortsat være mulighed for, at fodgængere og cyklister kan passere Hovedgaden. For bilister vil der være omkørsel via Nylukkevej eller Havdrup Allé Afspærringen gælder hele døgnet.  

Solrød Kommune beklager de gener, der kan være forbundet med afspærring af Hovedgaden, men håber, at I som beboere og brugere vil forstå nødvendigheden af afspærringen.

Arbejdet ved rundkørslen vil foregå i uge 16 – 18. Har du spørgsmål til arbejdet, kan du rette henvendelse til Teknik og Miljø, Team Vej og GIS, på tlf. 56182340 eller på mail teknisk@solrod.dk

Venlig hilsen
Team Vej og GIS