Årets asfaltarbejder er nu startet op

I år er der flere af de mindre landeveje, som står for tur.

Landevejene er ofte smalle og uden kantsten, hvilket medfører, at vejkanterne belastes med tung trafik. For blandt andet at få de stærkeste kanter på disse veje, har kommunen valgt at udføre renoveringen efter princippet ”Remix”, som betyder, at den øverste del af det gamle asfalt opvarmes, fræses og efterfølgende iblandes det nye asfaltbærelag, som så bliver stærkere.

Udlægning af ”Remix” vil på grund af en procesopvarmning ryge og lugte mere end traditionel udlægning af asfalt.

Dele af arbejdet udføres i maj og resten i løbet af sommer/efterår. Der bliver udlagt ”Remix” på følgende strækninger (helt eller delvist) i løbet af maj-juni:

 • Tåstrupvej (fra Greve-grænsen, i nord til den nye rundkørsel og fra motorvejsbroen til Solrød Byvej)
 • Nordmarksvej
 • Højagervej
 • Lillevangsvej
 • Ørstedvej
 • Hastrupvej
 • Møllesvinget
 • Sognevej
 • Brændmosevej
 • Tykmosevej 

I løbet af sommeren udlægges der traditionelt slidlag på nedenstående veje, som overvejende er boligveje beliggende i byzone. Asfaltentreprenøren vil i nogle dage forinden asfaltering informere eventuelle omboende om asfalteringens nærmere tidspunkt.

Kommunen har endnu ikke modtaget en detaljeret tidsplan for asfalteringen, men de forberedende arbejder med blandt andet udskiftning af vejriste og brønddæksler, starter i medio maj og udlægning af asfalt starter i løbet af sommeren.

 • Cordozavej
 • Fåreager, Trylleskov Allé adgangsvej til Tryllehytten og supermarked
 • Æblehaven, Nøddehaven
 • Bistrupvang
 • Gøgevænget, Stærevænget, Ravnevænget, Sivvænget, Rørvænget, Pilvænget, Uglevænget, Engvænget, Kratvænget
 • Hjørnet, Håndværkevej, Fredensvej
 • Skyttestien (delvis)
 • Banestien (delvis) ved Solrød Center

Arbejdet kan forringe dine tilkørsels- og parkeringsforhold, idet vejene vil blive spærret helt eller delvist for trafik, mens det nye asfaltlag udlægges.

Se kort over, hvilke veje der asfalteres her

Kommunens vejbestyrelse anmoder om, at man beskærer sin egen beplantning ind til skel og flytter parkerede biler og evt. andre genstande på vejarealet, når den tid kommer, så perioden for gener kan minimeres for alle. Det er pladskrævende arbejde at asfaltere, men det kan overstås forholdsvis hurtigt, hvis der kan samarbejdes med områdets beboere – og dette anbefales hermed.

Alle vejbaner og vejens sidearealer skal også være fri af private containere, byggematerialer, bunker af jord, grus, sten og lignende.

Der bliver opsat skilte med parkeringsforbud ca. 48 timer før arbejdet går i gang. Biler, trailere og campingvogne, der ikke er fjernet inden arbejdet går i gang, kan i værste fald resultere i, at vejen ikke kan asfalteres.

De berørte grundejere i byzone vil få denne besked direkte i e-boks.