Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

Du kan nu søge om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Formål

Puljen - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune” har til formål at skabe forskønnelse af de grønne områder og gøre Solrød smukkere.

Beskrivelse

Solrød kommune er i hastig udvikling, og dermed er der også behov for at kunne bevæge sig i grønne områder og natur. Vi ved, at det øger livskvaliteten for både unge og gamle at færdes i skønne grønne områder. Vi ønsker derfor at værne og udvikle de grønne områder, som findes i kommunen gennem forskønnelse af disse sammen med borgerne. Fonden, som er vedtaget af Byrådet den 19. marts 2018, har 402.880 kr. pr. år i puljen, med start i 2019.

Tildelingskriterier

Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt hvorledes den fremtidige drift m.v. af projektet sikres.

Puljen yder maksimalt tilskud op til 80% af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejdskraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen.

Hvis projekter, der er ydet tilskud til, ikke er udført inden for kalenderåret efter tildelingen, kan tilskuddet bortfalde.

Ansøgningskredsen

  • Folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug
  • Almennyttige foreninger
  • Andre foreninger
  • Kommunale institutioner/afdelinger
  • Selvorganiserede grupper

Der skal være en navngiven kontaktperson, som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er udvidet til 1. april 2019. 

Den oprindelige frist for støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød kommune er passeret, og byrådet har behandlet de indkomne ansøgninger.

Puljens størrelse var på 402.880 kr., og der er tildelt midler for 303.232 kr. ved Solrød Kommunes Økonomi-, teknik- og miljøudvalg den 11. februar 2019.

Der er således et restbeløb, som der kan ansøges om på 99.648 kr. med frist den 1. april 2019.

Du finder ansøgningsskema her.

Ansøgningsskema sendes med post til Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller på mail til teknisk@solrod.dk.

Beslutningskompetence

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Retningslinjer for regnskab m.v. findes beskrevet her.