Pulje - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder m.m."

Du kan nu søge om støtte til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune.

Formål

Puljen - "Tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune” har til formål at skabe forskønnelse af de grønne områder og gøre Solrød smukkere.

Beskrivelse

Solrød kommune er i hastig udvikling, og dermed er der også behov for at kunne bevæge sig i grønne områder og natur. Vi ved, at det øger livskvaliteten for både unge og gamle at færdes i skønne grønne områder. Vi ønsker derfor at værne og udvikle de grønne områder, som findes i kommunen gennem forskønnelse af disse sammen med borgerne. Fonden, som er vedtaget af Byrådet den 19. marts 2018, har  402.880 kr. pr. år i puljen, med start i 2019.

Tildelingskriterier

Puljen kan søges til et projekt, som kan skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese samt hvorledes den fremtidige drift m.v. af projektet sikres.

Puljen yder maksimalt tilskud op til 80% af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejdskraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen.

Hvis projekter, der er ydet tilskud til, ikke er udført inden for kalenderåret efter tildelingen, kan tilskuddet bortfalde.

Ansøgningskredsen

  • Folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, vejlaug, landsbylaug
  • Almennyttige foreninger
  • Andre foreninger
  • Kommunale institutioner/afdelinger
  • Selvorganiserede grupper

Der skal være en navngiven kontaktperson, som påtager sig ansvaret for at gennemføre projektet.

Ansøgningsfrist

Den 1. december med tildeling i februar.
Hvis ikke hele tilskuddet er uddelt, kan der søges igen senest 1 april med tildeling i juni.

Du finder ansøgningsskema her.

Ansøgningsskema sendes med post til Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller på mail til teknisk@solrod.dk.

Beslutningskompetence

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Retningslinjer for regnskab m.v. findes beskrevet her.