Pladsmanglen løses med midlertidig institution

En ny, midlertidig institution (pavillon) skal dæmme op for pladsmanglen.

Mange børnefamilier flytter til Solrød Kommune, og det skaber nogle udfordringer i forhold til antallet af pladser i vores daginstitutioner.

Det betyder, at vi kan have svært ved at opfylde specifikke ønsker til institutionsvalg.

Vi er netop nu ved at udrulle en midlertidig løsning, indtil vores nye byggerier står færdige. Løsningen er en institution (en såkaldt pavillon) ved den integrerede institution Bølgen, som ligger ved Solrød Idrætscenter.  

En pavillon er nogle nye, flotte og lyse lokaler, der vil være indrettet fuldstændig som en almindelig institution med stuer, garderober, børnetoiletter, køkken mm. Pavillonen kan dække størstedelen af pladsbehovet, og der vil naturligvis følge personale med, så vi følger normeringen i de andre daginstitutioner.

Solrød Kommune overholder pasningsgarantien, og vi gør alt, hvad vi kan for at opfylde særlige ønsker til institutionspladserne.

Vi anbefaler, at man som forælder skriver barnet op til pasningsgaranti, så man er sikret pasning inden for tre måneder.

Takker man ja til en plads, selvom det ikke var ønskepladsen, kan man naturligvis blive på ventelisten til 1. prioriteten, så barnet undervejs kan skrifte til den ønskede institution.

 

Pavillon _boelgen _2