Offentliggørelse af ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse til Solrød Biogas

Solrød Kommune skal give offentligheden mulighed for at udtale sig.

Offentligheden skal have mulighed for at udtale sig, inden vi træffer afgørelse om at meddele revurdering af miljøgodkendelse til Solrød Biogas A/S.  

 

Ret til udtalelse

Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød har fra Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved modtaget en ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse til udvidelse af anlægget biomassekapacitet fra 226.000 tons/årligt til 350.000 tons/årligt og samtidig etablere blandetank, udvidelse af varmeveksler kapacitet, trin 2 reaktor, opgraderingsanlæg, samt BMR-station på det eksisterende anlæg.

Du har ret til at se ansøgningsmaterialet, som du kan få tilsendt via din e-boks. Send en mail med dit navn og adresse til teknisk@solrod.dk.

Du har mulighed for at kommentere på ansøgningen med frist senest den 6. marts 2019 via mailadressen: teknisk@solrod.dk.

Er du interesseret i at få tilsendt udkast til afgørelse om miljøgodkendelse, når dette er udarbejdet, skal du kontakte os senest den 6. marts 2019.  

Du har mulighed for at kommentere på udkastet. Frist for kommentarer til udkastet er inden 2 uger fra du har modtaget udkastet.

Din indsendte udtalelse vil ikke blive vist offentligt på denne side. Når du har sendt din udtalelse, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.