Så er det tid til at få hunden i snor på stranden

Fra 1. april til 30. september skal din hund være i snor på stranden

Mange borgere i Solrød Kommune oplever store problemer med løse hunde. Reglerne er at hunde skal være i snor i skoven, på udyrkede arealer, i byer og i områder med bymæssig bebyggelse.

Uden for byskiltet må hunde være uden snor, men de må ikke løbe løs på anden mands grund. 

Reglerne for at have hund med på stranden er forskellige alt efter, hvilket område du færdes i, fordi der nogle steder skal tages særlige hensyn til fuglenes yngletid og dyrelivet.

  • Generelt skal hunde føres i snor på stranden fra 1. april til 30. september.
  • I Trylleskoven og på de fredede landarealer ved Staunings Ø – mellem Fuglesangsvej i nord og Skensved Å i syd – skal hunde føres i snor hele året. 
  • På Staunings Ø og Ølsemagle Revle må du ikke have din hund med fra 1. april til 31. august, og resten af året skal hunde føres i snor.

Om sommeren er det vigtigt at vise hensyn til badegæster. Husk i øvrigt altid at medbringe hundeposer - både sommer og vinter. 

Reglerne for færdsel med hunde på stranden er fastsat i Naturbeskyttelseslovens § 22.

Selvom hunde er i snor kan de virke skræmmende på andre mennesker. Vis derfor altid hensyn, så alle får en god oplevelse i naturen.   

Husk også at samle hundens efterladenskaber op -også på stranden!  

Foto: Friluftsrådet & Flink af natur