Oprettelse af Vandrådet for Køge Bugt

Solrød Kommune er valgt som sekretariatskommune.

Kommunerne i hovedvandoplandet Køge Bugt har besluttet, at Solrød Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet for hovedvandoplandet Køge Bugt.

Ifølge loven om vandplanlægning og bekendtgørelse om vandråd skal kommuner nedsætte vandråd, hvis organisationer eller foreninger, som kan være medlem af et vandråd, ønsker det.

Flere landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, har anmodet om at der oprettes et vandråd for Køge Bugt Hovedvandopland. De har ligeledes fremsendt ønske om at blive medlem af vandrådet.

Vandrådet kan højst bestå af 20 medlemmer og der skal ved oprettelse af rådet tilstræbes, at der er en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Solrød Kommune har som sekretariatskommune ansvar for at oprette vandrådet. Vandrådet kan kontaktes via Lotte Kjær på llk@solrod.dk eller på 56182244. Du kan finde flere informationer om vandrådet her.

Medlemmer i Vandrådet for hovedvandoplandet Køge Bugt i 2017 er følgende:

 • Bæredygtigt Landbrug
 • Danske Vandløb
 • Landbrug og Fødevarer
 • Dansk Skovforening
 • Danske Kloakmestre
 • Vandløbslaug for Roskilde Kommune
 • Landboforeningen Gefion
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Køges Sportsfiskerforening
 • Småbådsforeningen
 • Greve Sportsfiskerforening
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Friluftsrådet
 • Dansk Kano og Kajak Forbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • DANVA
 • Landøkonomisk Selskab
 • Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager