Ny vandforsyningsplan

Byrådet har vedtaget en ny vandforsyningsplan gældende til 2026

Den 27. marts vedtog Byrådet Vandforsyningsplan 2016-2026. Planen danner rammerne for udviklingen af vandforsyningen i kommunen. Vandforsyningsplanen indeholder blandt andet en redegørelse for det forventede fremtidige vandbehov, og en vurdering af vandværkernes forsyningskapacitet. Den angiver de forskellige vandværkers forsyningsområder og indeholder en vurdering af vandværkernes tilstand. Vandværkernes tilstand vurderes ved de periodiske tilsyn, der foretages. Når der foretages et nyt tilsyn, vil status på vandværkerne i planen blive opdateret med den nyeste information. På denne måde kan man i planen se de nyeste informationer og tilstandsvurderinger på sit vandværk.

Der er også en række indsatser i vandforsyningsplanen. Indsatserne er målrettet de enkelte vandværker på baggrund af den kortlægning, der er foretaget ved udarbejdelse af planen.

Vandforsyningsplanen kan findes her.