Nu gennemgås kommunens naturområder

Måske får du besøg på din ejendom

I forbindelse med Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2019-2023 gennemgår vi nu kommunens naturarealer.

Fokus er på de såkaldte § 3 arealer, det vil sige de arealer, der er beskyttede af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det er ferske enge, strandenge, strandsumpe, overdrev, heder og moser. Samtidig foretager vi en registring af sjældne og sårbare dyr, de såkaldte bilag 4 arter som markfirben og frøer.

Overvågningen foregår i samarbejde med konsulentfirmaet Aglaja. Solrød Kommune har jf. naturbeskyttelseslovens § 76 givet dette konsulentfirma adgang til at foretage denne undersøgelse på både offentlige og private ejendomme.

Konsulenterne skal forevise legitimation hvis de bliver bedt om det.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte biolog Maria Astrup Skov på telefon 56182244