KARA/NOVEREN skifter navn til ARGO

Navnet er dannet af forbogstaverne i KARA/NOVERENS tre funktioner: affald – ressourcer – genbrug og er tilføjet en sidste dimension, som adresserer det resultat, der skabes af indsatsen; nemlig overskud.

ARGO er det selskab der behandler dagrenovationen fra borgerne i Solrød Kommune. Selskabet behandler affald for borgere og virksomheder i ni kommuner på Sjælland: Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns kommune. Samlet set servicerer de knap 400.000 borgere og 20.500 erhvervsvirksomheder.

ARGO ledes af en politisk valgt bestyrelse, der er udvalgt blandt byrådsmedlemmerne i de ni interessentkommuner. Formanden for bestyrelsen er Solrød Kommunes borgmester Niels Hörup.

KARA/NOVEREN skiftede pr. 30. oktober navn til ARGO