Husk at kommunen indsamler haveaffald

Smid det ikke i naturområderne

Du kan gå ind på kommunens hjemmeside under "Mit affald" og se hvornår der afhentes haveaffald fra din ejendom.

HUSK at haveaffaldet ikke må smides i naturområderne. Det kan betyde spredning af haveplanter i naturen og giver oprydningsarbejde for kommunens driftafdeling.

Haveaffald kan du enten stille ud i den grønne beholder, i papirsæk eller som grenbundter.

Du skal selv købe den grønne beholder og papirsækkene. Beholderen kan du købe gennem renovatøren eller hos et byggemarked. Beholderen skal være grøn og overholde DS 840/EN 840 og må højst indeholde 240 liter.

Grene må højst være 10 cm i diameter. Bundter med grene/kviste må højst være 1,5 m i længden og 0,5 m i diameter. Bundterne skal bindes med snor, der kan komposteres, fx sejlgarn. Sække med haveaffald og bundter må højst veje 15 kg.

JA TAK TIL: Blade og blomster • Kviste og mindre grene • Hækafklip og ukrudt • Rødder, små uden jord • Tør strøelse fra kaniner og marsvin     

NEJ TAK TIL: Jord og græstørv • Grene over 10 cm i diameter • Træstammer og rødder • Sten og sand • Urtepotter og plastikposer.