Derfor hæver KLAR Forsyning vandafledningsbidraget

Investeringer i klimatilpasningsprojekter er blandt andet årsag til, at KLAR Forsyning hæver vandafledningsbidraget.

Oversvømmelser og skybrud vil i fremtiden forekomme langt hyppigere end i dag, og derfor er KLAR Forsyning nødt til at investere mange penge i projekter, der er på forkant med klimaforandringerne. Samtidig sker der en markant byudvikling i kommunen, hvor forsyningen skal anlægge helt nye systemer.

Investeringerne medfører samtidig, at KLAR Forsyning er nødt til at hæve vandafledningsbidraget for borgere i Solrød Kommune fra 32,50 kr. pr. m3 til 42,00 kr. pr. m3 inkl. moms.

Vandafledningsbidraget dækker den udgift, der er forbundet med at opsamle og rense spildevand, før det ledes ud i havet, og derudover dækker bidraget renoveringer af kloaksystemet og nye løsninger til håndtering af regnvand.

Af klimatilpasningsprojekterne kan blandt andet nævnes Kilen bag ved Solrød Gymnasium, regnvandsbassinet i Havdrup bymidte samt nedgravning af rør rundt omkring i kommunen.

Du kan læse KLAR Forsynings egen pressemeddelelse ved at klikke her

Har du spørgsmål til prisstigningen, skal de rettes til KLAR Forsyning på mail klar@klarforsyning.dk eller telefon 56652222.