Bekæmp Bjørnekloen

Nu er det igen blevet sæson for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

Vi har samlet nogle informationer om planten og som noget nyt, nogle bekæmpelsesmetoder her på siden. Kommunen håber, I alle vil gøre en aktiv indsats i bekæmpelsen, da planten er invasiv, giftig og kan gøre skade på mennesker og dyr. Opdager I Kæmpebjørneklo på kommunens arealer, er det muligt at indberettet det på app’en ”Solrød Borgertip”, på hjemmesiden eller ved henvendelse til Teknik og Miljø, Solrød Kommune på tlf. 5618 2000.

For lodsejere langs Skensved Å, er der demonstration af bekæmpelsesmetoder torsdag d. 20. april, kl.17.00. Vi mødes ved spejderne i Lille Skensved, Havdrupvej 20. Tilmelding på tlf. 56182307 eller pmso@solrod.dk