Nu kan du søge om at blive nævning og domsmand

Har du lyst til at være nævning og domsmand, så er det nu, du kan sende en ansøgning af sted.

I Danmark er der tradition for, at almindelige borgere er domsmænd og nævninge i visse straffesager, hvor de har til opgave at hjælpe rettens juridiske dommere med at dømme.  

Nævninge og domsmænd kaldes som en samlet betegnelse for lægdommere, og de udvælges blandt helt almindelige borgere, som har ansøgt om at blive lægdommere.

Hvis du har lyst til at være lægdommer, så kan du nu ansøge om at komme på den grundliste, som Østre Landsret udvælger lægdommerne efter.

Du skal være opmærksom på, at man som lægdommer bliver valgt for en 4-årig periode, som næste gang løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det vil sige, at du har pligt til at være lægdommer i hele perioden.

Du skal søge om at blive lægdommer frem til den 20. februar 2019 via Solrød Kommunes hjemmeside, hvor du også kan læse mere om det at være lægdommer.