Sundhedsplejen genindfører 1,5 års besøg

Alle børn skal have en sund start på livet, så børns trivsel og sundhed er på dagsordenen i Solrød Kommune.

Sundhedsplejersken tilbyder nu besøg i hjemmet, når barnet er ca. 1,5 år gammelt.

Solrød Kommunes sundhedsplejersker har længe følt, at der var et stort gab i deres kontakt med kommunens børn. Det sidste hjemmebesøg har siden 2010 ligget ved barnets 8-måneders-alderen, og derefter har sundhedsplejersken som oftest ikke set barnet før det starter i skole.

  • I den mellemliggende tid sker der rigtig meget i barnets liv mht. udvikling, familierelationer, livsstil mm, som har stor betydning for barnets trivsel og sundhed. Alle børn skal have mulighed for en sund start på livet, derfor har vi haft et ønske om, at se familierne når barnet er omkring 1,5 år, så vi kan vejlede og rådgive om de ting, der optager familierne. Det giver mulighed for at opspore og sætte tidligt ind over for fx mistrivsel hos barnet både mentalt og fysiske, siger ledende sundhedsplejerske Marthine Düring.

Solrød Kommune har valgt at prioritere småbørnefamilierne ved at genindføre hjemmebesøg ved sundhedsplejerskerne, når barnet er 1,5 år. Det er en indsats, som sætter fokus på tidlig forebyggelse, sundhedsfremme og trivsel blandt småbørnene og deres familier.  Indsatsen understøttes af anbefalinger fra både Sundhedsstyrelsen og Dansk Sygeplejeråd.

  • Besøget tager udgangspunkt i familiens virkelighed og behov. Barnets trivsel og sundhed afhænger i høj grad af hvordan hele familien trives, herunder relationerne mellem mor og far og eventuelle søskende. En sund start på livet fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring, således er familiens livsstil og vaner af afgørende betydning for hvordan barnet udvikler sig. Derfor tager vi udgangspunkt i hele familien og ikke kun det enkelte barn, siger Marthine Düring.

Mulige emner for besøget kan fx være barnets fysiske, motoriske og sproglige udvikling, barnets og familiens spisevaner, bevægelse og aktivitet i hverdagen, søvn samt opdragelse og grænsesætning, samt trivsel og/eller brobygning mellem familie og daginstitution.

Sundhedsplejerskerne i Solrød Kommune håber, at langt de fleste familier vil tage imod tilbuddet og glæder sig til at komme ud til familierne.