Nemmere borgerbetjening hos Borgerservice og i Job- og Socialcenteret

Solrød Kommune har nu fået et nyt kø- og aftale system

Skal du have lavet nyt pas, fornyet kørekort eller har du en aftale med din sagsbehandler, så kan du nu tjekke dig selv ind på Solrød Rådhus via et nyt kø- og aftale system, der skal sikre hurtigere og mere smidig borgerbetjening. I Borgerservice står der to touch screen nummerstandere, hvor du skal registrere dig med dit sygesikringsbevis. På standeren skal du vælge, hvilken form for hjælp du har brug for. Systemet giver beskeden videre til den rette sagsbehandler, og samtidig får du af systemet at vide, hvilke former for oplysninger du selv skal medbringe for at få hjælp. Skal du fx have lavet et nyt pas, så fortæller systemet dig, at du skal huske dit sidste pas og en samtykkeerklæring, hvis passet er til et barn under 18 år, og begge forældre ikke er med.