1 Taxi tillladelse

Greve og Solrød Kommuner har 1 ledig tilladelse til almindelig taxi.

Den ledige tilladelse er til besættelse snarest muligt.

Er du interesseret, så kan ansøgningsskema og betingelser for tilladelse hentes på Solrød Rådhus, Borgerservice, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

For at komme i betragtning skal du udfylde skemaet med dokumentering for beskæftigelse inden for taxierhvervet. Du skal sammen med skemaet vedlægge følgende:

  • Kopi af pas eller opholdstilladelse
  • Kopi af sundhedskort eller anden dokumentation for personnummer
  • Dokumentation for kontante midler (50.000 kr.), eller andre værdier i form af revisorerklæring, erklæring fra pengeinstitut. Du kan i stedet for også vedlægge sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller evt. forsikringsselskab.
  • Tilladelseshavere vedlægger kopi af seneste årsregnskab
  • Chauffører vedlægger årsopgørelse for de sidste 3 år, 2014, 2015 og 2016

Skemaet sender du til eller afleverer personligt til Solrød Kommune, Borgerservice, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Ansøgningsfrist er mandag den 18. december 2017, kl. 12.00

Indehavere af tilladelser skal være tilsluttet Greve-Solrød Taxi, og der må påregnes en udgift på omkring 90.000 kr. til indskud og depositum.

Greve-Solrød Taxi er en moderne IT-styret central på Silovej 34 i Solrød. Yderligere oplysninger om medlemsskab kan fås hos Greve-Solrød Taxi på 7010 6666.

Der vil ved tildeling af tilladelse blandt andet blive lagt vægt på:

  • Erfaring, som ansøgere har erhvervet sig inden for taxierhvervet eller som vognmand/chauffør inden for anden erhvervsmæssig personbefordring.
  • Lokalkendskab.
  • Ansøgerens økonomiske forhold
  • Om ansøger er tidligere straffet
  • Ansøgerne skal senest 8 måneder efter meddelelse af tilladelse gennemføre et af Trafikministeriet godkendt kursus.

Der vil ikke blive givet tilladelse til ansøgere, der har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.

For at komme i betragtning skal du inden for de sidste 10 år have været beskæftiget i erhvervet personbefordring i en periode, der svarer til 3 års fuldtidsbeskæftigelse.

Behandling af ansøgningen koster 675 kr.