Personlige forholdPersonlige forhold

Nævninge og domsmænd

Ansøg om at blive nævning og domsmand

Du kan omkring årsskiftet 2018/2019 ansøge om at blive optaget på grundlisten med henblik på at blive nævning og domsmand.

Grundlisteudvalget i Solrød Kommune udarbejder hvert 4. år en grundliste, hvor interesserede borgere, der vil påtage sig hvervet at dømme i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere, kan optages.

I perioden januar 2016 til og med december 2019 er der fra Solrød Kommune udvalgt 72 personer til grundlisten for Østre Landsret.

De udpegede udgør et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af befolkningen i Solrød Kommune med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

Betingelser for at blive domsmand og nævning:

  • Du skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og beherske det danske sprog.
  • Du skal have en ren straffeattest.
  • Du må ikke fylde 70 år, inden den fireårige periode udløber.
  • Du må ikke have en mental eller legemlig svaghed, der gør dig ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter.

Udelukkede fra at være nævninge og domsmænd er:
Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsenets tjenestemænd og øvrige personale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.

Ansøgning om at blive optaget på grundlisten

Solrød Kommune indrykker en nyhed på hjemmesiden samt annoncerer i lokalpressen omkring årsskiftet 2018/2019 med nærmere oplysninger om, hvordan du ansøger om at blive optaget på grundlisten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

I sidste ende er det Østre Landsret, der trækker lod om, hvem der skal udpeges fra kommunernes grundlister og virke som domsmænd og nævninge.

De borgere, der bliver udtaget til at være domsmænd og nævninge, får direkte besked af Østre Landsrets præsident.
Du får kun besked, hvis du bliver udtaget.

Siden er sidst ændret: 06-03-2018 Til top