Personlige forholdPersonlige forhold

Kørekort

Du skal henvende dig til kommunen, når dit kørekort skal fornys eller ændres.

Ønsker du at få udstedt et ny kørekort - hvis du f.eks. har skiftet navn, eller dit kort slet og ret er slidt - koster det 280 kr.

Du skal henvende dig i kommunens borgerservice og samtidig medbringe: 

 • et vellignende foto 
 • dit gamle kørekort 
 • identifikation

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Priser for fornyelse af kørekort: 

 • andre kørekort end dem, der er nævnt neden for, koster 130 kr. 
 • almindeligt kørekort, hvis du er over 75 år, koster 50 kr. 
 • kørekort til lastbil og bus koster 160 kr. for ansøgere der ikke er fyldt 75 år
 • erhvervskørekort koster 280 kr.
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring koster 280 kr., og hvis det på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset, koster det 120 kr. 
 • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der er under 75 år, er gratis 
 • kørekort med kørelærergodkendelse koster 280 kr.

Fornyelse af kørekort mellem 70 - 75 år.

For dig, der har kørekort til almindelig bil der er gyldigt til din 70 års fødselsdag, betyder det at du skal søge om fornyelse af dit kørekort i forbindelse med udløbet af gyldighedstiden og udgangspunktet er, at ansøgningen ikke skal vedlægges lægeattest.

Hvis du vil have en længere gyldighedstid end til det fyldte 75. år, kan du fra det fyldte 73. år ansøge om fornyelse mod indlevering af lægeattest. Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på udstedelsestidspunket:

 • Fyldt 73 år, men ikke 74 år: 3 år
 • Fyldt 74 år, men ikke 80 år, 2 år
 • Fyldt 80 år: 1 år.

Kørekortet kan dog i alle tilfælde udstedes med en kortere gyldighedstid end de ovenfor nævnte, f.eks. hvis dine helbredsoplysninger taler for det.

Hvis du på udstedelsestidspunktet er fyldt 70 år eller derover, udstedes kørekortet med følgende gyldighedstid:

 • Hvis du er fyldt 70 år, men ikke 71 år: 4 år uden lægeattest
 • Hvis du er fyldt 71 år, men ikke 72 år: 3 år uden lægeattest
 • Hvis du er fyldt 72 år, men ikke 80 år: 2 år uden lægeattest
 • Hvis du er fyldt 80 år: 1 år. Altid med lægeattest.
Siden er sidst ændret: 13-03-2017 Til top