Personlige forholdPersonlige forhold

Kørekort

Du skal henvende dig til kommunen, når dit kørekort skal fornys eller ændres.

Ønsker du at få udstedt et ny kørekort - hvis du f.eks. har skiftet navn, eller dit kort slet og ret er slidt - koster det 280 kr.

Du skal henvende dig i kommunens borgerservice og samtidig medbringe: 

  • et vellignende foto 
  • dit gamle kørekort 
  • identifikation

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Priser for fornyelse af kørekort: 

  • andre kørekort end dem, der er nævnt neden for, koster 130 kr. 
  • almindeligt kørekort, hvis du er over 75 år, koster 50 kr. 
  • kørekort til lastbil og bus koster 160 kr. for ansøgere der ikke er fyldt 75 år
  • erhvervskørekort koster 280 kr.
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring koster 280 kr., og hvis det på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset, koster det 120 kr. 
  • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere, der er under 75 år, er gratis 
  • kørekort med kørelærergodkendelse koster 280 kr.

 Siden er sidst ændret: 16-02-2017 Til top