Pasning og skolePasning og skole

Pasning af egne børn

Byrådet har den 5 oktober 2015 vedtaget at der pr. 1. januar 2016 ikke længere gives tilskud til pasning af eget barn. Der kan derfor ikke længere søges tilskud til pasning af eget barn.

 

 

Opskriv og udmeld dit barn digitalt

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Indhold hentet fra borger.dk
Siden er sidst ændret: 01-02-2017 Til top