Omsorg og støtteOmsorg og støtte

Ældreboliger

Solrød Kommune råder over 55 ældreboliger, fordelt på flere adresser:

Gulspurven, Solrød Center 87: 20 boliger
Gulspurven, Solrød Center 98: 17 boliger
Kurprinsens Kvarter: 18 boliger

Hvem kan få en ældrebolig?

Du skal ansøge om at blive visiteret til en ældrebolig.
For at du kan komme i betragtning til en ældrebolig, skal flere af følgende kriterier være opfyldt:

  • Flytning til ældrebolig vil gøre dig mere selvhjulpen ved, at flytte eller hvor en mindre boligændring ikke kan afhjælpe situationen.
  • Du kan ikke selvstændigt komme rundt i egen bolig pga. trapper eller niveauforskelle.
  • Du kan ikke selvstændigt komme ud af egen bolig, grundet uhensigtsmæssige adgangsforhold
  • Er du under 65 år skal du være kørestolsbruger.

Siden er sidst ændret: 07-03-2017 Til top