Dagtilbud og skoleDagtilbud og skole

SFO

Der er SFO I og II på alle tre folkeskoler i Solrød Kommune.

SFO I er et pasningstilbud for børn fra børnehaveklasse til 3. klasse.

SFO II er et ikke kontrolleret pasningstilbud for børn fra 1. april i 3. klasse til og med 6. klasse (9-13 årige).

Læs om de enkelte SFO´er og deres åbningstider her:

Hvad koster en plads i SFO´er ?

Se takster 

Indmeldelse i SFO´er

Indmeldelse i skolefritidsordning sker digitalt samtidig med indskrivning til skolen i november måned året før skolestart. Børnene starter i SFO 1. april det år, hvor barnet starter i skole.
Tilflyttere tilmelde deres børn ved henvendelse på skolens kontor eller via den digitale pladsanvisning. 

Udmeldelse af SFO´er

Hvis du vil melde dit barn ud af SFO´en, skal du gøre det med mindst én måneds varsel og senest den sidste dag i en måned. Udmelding sker via den digitale pladsanvisning.

 

Alle børn har ret til dagtilbud fra 26 uger

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Indhold hentet fra borger.dk
Siden er sidst ændret: 10-04-2017 Til top