Bolig og byggeriBolig og byggeri

Byggesagsgebyrer

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din byggesag.

I alle byggesager betaler du gebyr efter, hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Gebyret bliver afregnet efter påbegyndt kvarter.

I beregningen af tidsforbruget indgår:

  • Oprettelse af byggesag
  • Screening af byggesag
  • Sagsbehandling før byggetilladelse
  • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
  • BBR Registrering
  • Byggetilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på det faste gebyr og timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug. I skemaet nedenfor kan du se de mest anvendte byggesagsgebyrer, der gælder i 2018.

Sagstype

Gebyr

Simple konstruktioner Timepris - 604 kr.
Sammenbyggede- og enfamiliehuse samt tilbygninger til disse Timepris - 604 kr.
Nedrivning af sammenbyggede- og enfamiliehuse Timepris - 604 kr.
Dispensationer, helhedsvurderinger og lovliggørelsessager Timepris - 604 kr.

 

  

 

Til orientering skal det oplyses, at gebyret for byggesagsbehandlingen udgør 604,00 kr./timen og opkræves i 2 rater. 1. rate indtil afgørelse i sagen og 2. rate indtil byggeriet er endeligt lovliggjort/sagen afsluttet.

 

Takstoversigt for 2019

Siden er sidst ændret: 04-02-2019 Til top