Bolig og byggeriBolig og byggeri

Byggesagsgebyrer

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din byggesag.

For simple konstruktioner som fx carporte, garager, udhuse og drivhuse er der et fast gebyr.
I alle andre byggesager betaler du gebyr efter, hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Gebyret bliver afregnet efter påbegyndt kvarter.

I beregningen af tidsforbruget indgår:

  • Oprettelse af byggesag
  • Screening af byggesag
  • Sagsbehandling før byggetilladelse
  • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
  • BBR Registrering
  • Byggetilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på det faste gebyr og timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug. I skemaet nedenfor kan du se de mest anvendte byggesagsgebyrer, der gælder i 2017.

SagstypeGebyr
Simple konstruktioner Timepris - 576 kr.
Sammenbyggede- og enfamiliehuse samt tilbygninger til disse Timepris - 576 kr.
Nedrivning af sammenbyggede- og enfamiliehuse Timepris - 576 kr.
Dispensationer, helhedsvurderinger og lovliggørelsessager Timepris - 576 kr.

 

  

 

Til orientering skal det oplyses, at gebyret for byggesagsbehandlingen af lovliggørelsessager udgør 576,00 kr./timen og opkræves i 2 rater. 1. rate indtil afgørelse i sagen og 2. rate indtil byggeriet er endeligt lovliggjort/sagen afsluttet.

Se den samlede takstoversigt for 2017

 

Siden er sidst ændret: 06-07-2017 Til top