Bolig og byggeriBolig og byggeri

Byggesagsgebyrer

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din byggesag.

For simple konstruktioner som fx carporte, garager, udhuse og drivhuse er der et fast gebyr.
I alle andre byggesager betaler du gebyr efter, hvor lang tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Gebyret bliver afregnet efter påbegyndt kvarter.
Der er dog sat et maksimum for, hvor højt gebyret må være i de enkelte sagstyper.

I beregningen af tidsforbruget indgår:

  • Oprettelse af byggesag
  • Screening af byggesag
  • Sagsbehandling før byggetilladelse
  • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
  • BBR Registrering
  • Byggetilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på det faste gebyr og timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug. I skemaet nedenfor kan du se de mest anvendte byggesagsgebyrer, der gælder i 2017.

SagstypeGebyr
Simple konstruktioner Fast gebyr 2.910 kr.
Sammenbyggede- og enfamiliehuse samt tilbygninger til disse Timepris - 576 kr.
Nedrivning af sammenbyggede- og enfamiliehuse Timepris - 576 kr.
Dispensationer, helhedsvurderinger og lovliggørelsessager Timepris - 576 kr.

 

  

 

Du kan læse hele takstoversigten i Mål og Økonomi 2017-2020.

 

Siden er sidst ændret: 11-04-2017 Til top