Bolig og byggeriBolig og byggeri

Byggesagsgebyrer

Du skal betale gebyr for kommunens behandling af din byggesag.

Gebyret efter tidsforbrug skal du betale i to rater.

Du betaler gebyr efter, hvor lang tid der bliver brugt på sagsbehandlingen. Byggesagsgebyret bliver afregnet i timer af tidsintervaller efter hvert påbegyndt kvarter.

Gebyret efter tidsforbrug skal du betale i to rater.

1. rate er til og med byggetilladelse:

 • Forhåndsdialogmøde
 • Oprettelse af byggesag
 • Screening af byggesag
 • Sagsbehandling før byggetilladelse
 • Korrespondancen med ansøger/ejer før byggetilladelse
 • BBR Registrering
 • Byggetilladelse

2. rate til og med ibrugtagningstilladelse:

 • Opfølgningsmøde
 • Færdigmelding/Færdigsyn
 • Korrespondance med ansøger/ejer efter byggetilladelse
 • Afslutning af byggesag
 • Ibrugtagningstilladelse

Det er byrådet, der fastsætter størrelsen på det faste gebyr og timeprisen for sagsbehandling efter tidsforbrug. I skemaet nedenfor kan du se de mest anvendte byggesagsgebyrer, der gælder i 2019.

Sagstype

Gebyr

Simple konstruktioner Timepris - 604 kr.
Sammenbyggede- og enfamiliehuse samt tilbygninger til disse Timepris - 604 kr.
Nedrivning af sammenbyggede- og enfamiliehuse Timepris - 604 kr.
Dispensationer, helhedsvurderinger og lovliggørelsessager Timepris - 604 kr.

 

 

 

 

Til orientering skal det oplyses, at gebyret for byggesagsbehandlingen udgør 604,00 kr./timen og opkræves i 2 rater. 1. rate indtil afgørelse i sagen og 2. rate indtil byggeriet er endeligt lovliggjort/sagen afsluttet.

 

Takstoversigt for 2019

Siden er sidst ændret: 17-09-2019 Til top