Bolig og byggeriBolig og byggeri

Havdrup Vest

De kommende år skal der opføres op til 280 boliger i Havdrup Vest.

Havdrup Vest skal være et samlet, attraktivt byområde med mange forskellige boligtyper og boligstørrelser og mulighed for daginstitution. Den trafikale struktur og de rekreative områder skal sikre, at byområdet kommer til at hænge sammen med resten af Havdrup by.

Grundsalg i Havdrup Vest

Udbud af storparcel etape 5 i Havdrup Vest

Solrød Kommune udbyder storparcel etape 5 i Havdrup Vest på 7.800m² til opførelse af tæt-lav bebyggelse samt mulighed for etagebebyggelse i 2 etager til helårsbeboelse

Udbudsvilkårene kan læses og hentes nedenfor.

Eventuelle rettelser og svar på spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive publiceret her på hjemmesiden.

Se de generelle salgsvilkår samt bilag for storparcellen her:

Generelle salgsvilkår etape 5
Deklaration lyst 14.11.1939 - Dok om højspænding mv.
Deklaration lyst 23.12.1974 - Dok om luftfartshindringer mv.
Deklaration lyst 29.11.1918 - Dok om forsynings-afløbsledninger
Deklaration om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygget stand
Frigivelse af undersøgt areal - Museum Østdanmark 14.01.15
Geoteknisk rapport 1 - Placeringsundersøgelse 23.02.17
Geoteknisk rapport 2 - Placeringsundersøgelse 31.10.17
Havdrup Vest - Helhedsplan
Kommuneplanramme 206.1 - Kommuneplan 2017-2029
Kort over Etape 5 fra LE 34 28.05.18
Lokalplan 206.1
Luftfoto - Havdrup Vest maj 2018
Miljøteknisk notat 28.02.17
Regn-og spildevandsledninger 12.03.18
Regulativ for husholdningsaffald 2017
Servitutredegørelse 28.05.18
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 206.1 Havdrup Vest
Tingbogsattest 29.05.18
Vejledning for affald i forbindelse med nye boligområder

Henvendelse vedrørende udbuddet rettes til Teknik og Miljø, køb og salg på tlf. 56 18 23 48 eller på mail teknisk@solrod.dk.

 

Der er ikke flere parcelhusgrunde eller storparceller til salg i Havdrup Vest. 

 

Siden er sidst ændret: 02-01-2019 Til top