Bolig og byggeriBolig og byggeri

Havdrup Vest

De kommende år skal der opføres op til 280 boliger i Havdrup Vest.

Havdrup Vest skal være et samlet, attraktivt byområde med mange forskellige boligtyper og boligstørrelser og mulighed for daginstitution. Den trafikale struktur og de rekreative områder skal sikre, at byområdet kommer til at hænge sammen med resten af Havdrup by.

Grundsalg i Havdrup Vest

Kamillehave Etape2 05

Solrød Kommune har udbudt 7 parcelhusgrunde på Kamillehaven. Der er pt. 1 parcelhusgrund tilbage; Kamillehaven 48.

Salget sker til en minimumspris pr. grund på 1.037.500 kr. ekskl. udgifter til byggemodning. Se nærmere i salgsvilkårene.  

Parcelhusgrundene sælges gennem Solrød Kommune, Teknik og Miljø, tlf. 56182335 / mail Teknisk@solrod.dk. Købstilbud skal mailes til Solrød Kommune; teknisk@solrod.dk  

Se salgsvilkår her 

Se bilag:
Købsaftale
Oplysning om fortrydelsesret
Arkæologiske undersøgelser
Ejendomskort - Kamillehaven 48 delnr. 42
Lokalplan 206.1
Miljøteknisk undersøgelse
Parcelskitse - Kamillehaven 48
Servituterklæring matr.nr. 19d
Servituterklæring
Tingbogsattest - Kamillehaven 48
Brochure - Velkommen til Solrød
Kortbilag 
Kortbilag
Referat af ekstraordinær generalforsamling - Grundejerforening Kamillehaven
Servitut om byggepligt og videresalg i ubebygget stand
Servitut om elanlæg
Servitut om luftfartshindringer
Servitut - Vedtægter for grundejerforeningen Kamillehaven

 

Siden er sidst ændret: 05-12-2017 Til top