Bolig og byggeriBolig og byggeri

Havdrup Vest

De kommende år skal der opføres op til 280 boliger i Havdrup Vest.

Havdrup Vest skal være et samlet, attraktivt byområde med mange forskellige boligtyper og boligstørrelser og mulighed for daginstitution. Den trafikale struktur og de rekreative områder skal sikre, at byområdet kommer til at hænge sammen med resten af Havdrup by.

Grundsalg i Havdrup Vest

Kamillehave Etape2 05

Der er pt. 7 parcelhusgrunde til salg på Kamillehaven. Kamillehaven 34, 40, 42, 47, 48, 49, 51

Salget sker til en minimumspris pr. grund på 1.037.500 kr. ekskl. udgifter til byggemodning. Se nærmere i salgsvilkårene.  

Parcelhusgrundene sælges gennem Solrød Kommune, Teknik og Miljø, tlf 56182335 / mail Teknisk@solrod.dk. Købstilbud skal mailes til Solrød Kommune; teknisk@solrod.dk  

Se salgsvilkår her 

Se bilag:
Købsaftale
Oplysning om fortrydelsesret
Arkæologiske undersøgelser
Ejendomskort - Kamillehaven 34 delnr. 49
Ejendomskort - Kamillehaven 40 delnr. 46
Ejendomskort - Kamillehaven 42 delnr. 45
Ejendomskort - Kamillehaven 47 delnr. 39
Ejendomskort - Kamillehaven 48 delnr. 42
Ejendomskort - Kamillehaven 49 delnr. 40
Ejendomskort - Kamillehaven 51 delnr. 41
Lokalplan 206.1
Miljøteknisk undersøgelse
Parcelskitse - Kamillehaven 34
Parcelskitse - Kamillehaven 40
Parcelskitse - Kamillehaven 42
Parcelskitse - Kamillehaven 47
Parcelskitse - Kamillehaven 48
Parcelskitse - Kamillehaven 49
Parcelskitse - Kamillehaven 51
Servituterklæring matr.nr. 19d
Servituterklæring
Tingbogsattest - Kamillehaven 34
Tingbogsattest - Kamillehaven 40
Tingbogsattest - Kamillehaven 42
Tingbogsattest - Kamillehaven 47
Tingbogsattest - Kamillehaven 48
Tingbogsattest - Kamillehaven 49
Tingbogsattest - Kamillehaven 51
Brochure - Velkommen til Solrød
Kortbilag 
Kortbilag
Referat af ekstraordinær generalforsamling - Grundejerforening Kamillehaven
Servitut om bebyggelse, benyttelse mv.
Servitut om byggepligt og videresalg i ubebygget stand
Servitut om elanlæg
Servitut om luftfartshindringer
Servitut om master
Servitut - Vedtægter for grundejerforeningen Kamillehaven

 

Siden er sidst ændret: 17-08-2017 Til top