Bolig og byggeriBolig og byggeri

Byggegrunde og ejendomme til salg

Her kan du se, hvilke byggegrunde og ejendomme, der er til salg i øjeblikket.

Cordoza-grunden
Dji 0037
Solrød Kommune udbyder et meget velbeliggende og spændende areal på ca. 39.000 m2 til salg.

Ejendommen udbydes til opførelse af boligbyggeri med op til 350 boliger.

Solrød Kommune har en målsætning om at være det bedste sted at leve og bo og skal være kendetegnet ved variation i boligtype og størrelse, herunder f.eks. boligfælleskaber og mindre boliger.

Ejendommen skal fungere som en byport til kommunen fra syd og det kommende boligbyggeri skal opfylde kommunens mål om etablering af fremtidens bæredygtige boligbyggeri, og skal derfor DGNB-certificeres.

Solrød Kommune forestiller sig, at ejendommen skal udgøre et ”fyrtårn” i kommunen og at et kommende byggeri får et markant arkitektonisk udtryk, som kan give området og ejendommen et særkende.

Udbud og salg af ejendommen sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i henhold til vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Spørgsmål kan til og med 21. oktober 2019 rettes skriftligt til Winsløw Advokatfirma, att. Anne Støtt
Hansen, Gammel Strand 34, 1202 København K samt pr. mail til ash@winlaw.dk med cc. til winlaw@winlaw.dk og med tydelig angivelse af, at spørgsmålet vedrører ”Cordozagrunden”.

Rettelsesblad 01
Udbudsvilkår
Bilag 1 - Bilag B
Bilag 2 - Købsaftale
Bilag 3 - Tilbudsblanket
1.1 - Tingbogsattest for matr.nr. 19v samt 22d og 22ah Jersie By, Jersie, 31.07.2019
1.2 - Servitut 1-3 for matr.nr. 19v
1.3 - Udkast til deklaration vedr. byggepligt og forbud mod videresalg 02.08.2019
1.4 - Landinspektørkort af 15.05.2019 udarbejdet af Landinspektørfirmaet LE34
1.5 - Servituterklæring fra landinspektør, d. 27.06.2019 inkl. servitut nr. 1 tinglyst den 11.02.1980
2.1 - Tillæg nr. 7 Cordoza til Solrød Kommuneplan 2017
3.1 - BBR-meddelelse for matr.nr. 19v, dateret 30.07.2019 og for matr.nr. 22d og 22ah, dateret 09.04.2019
3.2 - Ejendomsdatarapport for hhv. matr.nr. 19v samt 22d og 22ah, inkl. resume og appendiks
4.1 - Vejledning for affald i forbindelse med nye boligområder dateret 16.05.2018
4.2 - Affaldsordning, Cordozaparken, dateret 11.04.2019
4.3 - E-mail korrespondance fra 21.02.2018 vedrørende registrering af dræn på matrikel 19v
4.4 - E-mail korrespondance fra 23.04.2019 vedrørende dræn på matr.nr. 22d
4.5 - E-mail af 11.04.2019 fra Museum Sydøstdanmark vedrørende frigivelse i forhold til arkæologisk forundersøgelse
4.6 - E-mail fra Køge Museum vedrørende arkæologisk forundersøgelse fra den 07.06.2007
4.7 - Geoteknisk forundersøgelse og indledende miljøundersøgelse udarbejdet af Niras i april 2015
4.8 - Geoteknisk rapport - Projektundersøgelse - udført af Franck Geoteknik, 17.06.2004
4.9 - Kort over vejforsyning, den 09.04.2019
5.1 - Ejendomsvurdering for matr.nr. 19v (2012) og for matr.nr. 22d og 22ah (2016)
5.2 - Ejendomsskattebilet for 2019 for matr.nr. 19v samt for matr.nr. 22d og 22ah
6.1 - Oplysning om jordforurening for matr.nr. 19v samt 22d og 22ah, dateret 09.04.2019
6.2 - Notat om undersøgelse af overfladejord på Cordozagrunden udarbejdet af Niras den 19.03.2019
6.3 - Kortlægningsundersøgelse udarbejdet af Niras dateret 26.11.2018
6.4 - Region Sjællands brev af 14.01.2019 vedrørende kommentarer til indledende forureningsundersøgelse
6.5 - Region Sjællands kommentar vedrørende forundersøgelse, dateret 11.04.2019
6.6 - Rapport af 11.06.2018 udarbejdet af Niras vedr. bl.a. støj og skyggekort
7.1 - Notat af 24. juni 2019 om Håndtering af regn- og spildevand mv.
8.1 - Vision og pejlemærker 2018-2021 - Solrød Kommune

 

Havdrup Vest

Der er ikke flere grunde til salg i Havdrup Vest.

• Læs mere om den nye bydel

Trylleskov Strand

Der er ikke flere parcelhusgrunde til salg i Trylleskov Strand.

• Læs mere om den nye bydel Trylleskov Strand