Bolig og byggeriBolig og byggeri

Boliganvisning

Bliver du boligløs, kan du få råd og vejledning i Job– og SocialCenteret.

Råd og vejledning om boliganvisning

Hvis du bliver boligløs, kan du søge råd og vejledning i Job– og SocialCenteret. Her kan du blandt andet få hjælp til at blive skrevet op i boligselskaber.

Hvad kan du selv gøre?

 • Hvis du allerede bor i en lejebolig, skal du kontakte dit boligselskab med henblik på at få løst dit boligproblem.
 • Hvis du er skrevet op i et boligselskab, skal du kontakte boligselskabet med henblik på at få anvist en bolig.
 • Da der er lang ventetid på lejeboliger i Solrød Kommune, er det vigtigt, at du også skriver dig op i boligselskaber i andre kommuner.
 • Hvis dit boligproblem er opstået akut, og du ikke selv kan løse det, kan du henvende dig i Job– og SocialCenteret i Solrød Kommune. Job– og SocialCenteret kan, ud fra en individuel vurdering, henvise dig til et forsorgshjem, vandrehjem eller et af kommunens egne midlertidige værelser.

Kriterier for akut boliganvisning

Følgende kriterier gælder, hvis du er boligløs og skal skrives op til en bolig på kommunens akutliste:

 • Hjemløs
 • Borgere med væsentligt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner
 • Enlige forsørgere med hjemmeboende børn
 • Borgere på krisecentre eller forsorgshjem

Der kan dog dispenseres, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende.
Derudover er det en forudsætning at:

 • Du er tilmeldt folkeregisteret i Solrød Kommune og ikke en C/O adresse
 • Du skal kunne dokumentere, at du er skrevet op i mindst to boligselskaber

Følgende personer opfylder ikke kriterierne for at blive skrevet op på akutlisten:

 • Du er flyttet, men mangler en bolig i området
 • Du er tilmeldt en C/O adresse, hvor lejemålet ophører
 • Du er selvforskyldt boligløs
 • Du er ung og ønsker at flytte hjemmefra
 • Du har en bolig i en anden kommune, men ønsker at flytte til Solrød Kommune
 • Du har solgt dit hus eller er blevet skilt

Ansøgning

Hvis du ønsker at søge om hjælp til akut boligplacering, skal du udskrive et ansøgningsskema og aflevere skemaet til Job– og SocialCenteret.

Skemaet kan du finde ved at klikke på linket herunder

Ansøgningsskema

Det er vigtigt, at du i din ansøgning vedlægger en budgetoversigt, en kopi af din lønseddel samt dokumentation på, at du er skrevet op i mindst to boligselskaber.

Opskrivning i boligselskaber

Almene boliger udlejes efter venteliste.

Du kan blive skrevet op ved at kontakte de enkelte boligselskaber

Derudover kan du finde boliger på online boligportaler.
Det er vigtigt, at du søger boliger bredt, det vil sige også i andre kommuner end i Solrød.

Siden er sidst ændret: 09-11-2018 Til top