ProjekterProjekter

Udskiftning af kantsten på Solrød Byvej

Udskiftning af de resterende gamle kantsten på Solrød Byvej i igangsat til kommende asfaltering.

I henhold til planen om vedligehold for kommunens veje, renoveres både brolægning, kantsten og asfalt på Solrød Byvej i 2019 mellem Solrød Strandvej og Tåstrupvej.

Arbejdet blev startet op allerede sidste år, hvor der blev etableret parkeringsbåse langs med vejen. Arbejdet i år omfatter udskiftningen af de sidste gamle betonkantsten. 

Renoveringen af Solrød Byvej med ny granitkantsten og asfalt strækker sig over hele sommeren, idet asfalteringen forventes afsluttet inden 1. oktober. 

Der bliver periodevis afspærret p-pladser langs vejen i takt med arbejdet skrider frem og afsluttes. Entreprenøren starter med den nordlige side af vejen, hvor efter arbejdet flyttes til den sydlige side.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan medføre, og hvis der er spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på telefon 56 18 20 00 for yderligere information.   

Siden er sidst ændret: 27-05-2019 Til top