Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Farligt affald

Farligt affald er affald, der er brandfarligt, miljøfarligt eller sundhedsfarligt. Det er derfor vigtigt, at det ikke kommer i dagrenovationen eller til storskrald.

Du kan aflevere det farlige affald flere steder. Nedenfor kan du se, hvor du kan aflevere farligt affald. Du kan også se, hvilke typer farligt affald, de forskellige steder tager imod.

Medmindre andet er angivet, tager stedet imod alle typer farligt affald.

Siden er sidst ændret: 07-11-2018 Til top