Affald, miljø og klimaAffald, miljø og klima

Bygge- og anlægsaffald

Affald fra nedrivning og renovering skal du anmelde til kommunen, hvis:

  • Der er mere end 1 ton affald eller
  • Det vedrører et areal som er større end 10 m2
  • Der skal udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977

Asbestholdigt affald fra nedrivning af fx eternittage skal du anmelde til Teknik og Miljø i Solrød Kommune på et særligt skema. Bygge- og anlægsaffald kan bl.a. indeholde det stærkt miljø- og sundhedsskadelige stof PCB, der tidligere var udbredt i byggematerialer, men nu er forbudt. For at undgå, at PCB blandes med rent affald, er der skrappe regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald.

Se orientering om håndtering af bygge- og anlægsaffald

Skema til screening af PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Skema til kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald

Skema til anmeldelse af asbestholdigt affald kan hentes her

Siden er sidst ændret: 07-11-2018 Til top